PRIVACYBELEID

DM&S – Development Microsystems & Softs

In werking sinds: 25/05/2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via gdpr@dm-s.be .

 

 1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

SPRL Development Microsystems & Softs (hierna, « DM&S »)  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden:

SPRL Development Microsystems & Softs

Adresse d’exploitation:

Edgard Sohiestraat 79

1560 Hoeilaart

BELGIUM

KBO-nr.: 0431480744

info@dm-s.be

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens om verschillende redenen (cfr. punt 3). De persoonlijke gegevens die aan DM&S worden doorgegeven, zijn die gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt wanneer u contact opneemt met DM&S, onze website bezoekt of contractuele verzoeken indient. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, functie, emailadres en (leverings)adres);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • onze communicatie (per email of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IPadres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • alle andere gegevens die u ons meedeelt.

 1. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk voor het verzenden van klantenmailings (nieuwe producten, seminars of andere evenementen, enz.), om uw bestelling of aanvragen te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens staat vermeld in de volledige versie van het privacybeleid.

Bovendien, om de contractuele relatie met onze klanten optimaal te kunnen uitvoeren en om een hoogwaardige service te bieden, met name tijdens interventies voor onze klanten, houden wij back-ups van klantensoftwares die mogelijk persoonlijke gegevens van hun klanten, leveranciers en derden bevatten.

 1. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze site worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

DM&S verkrijgt en verzamelt Persoonsgegevens van derden, zoals leveranciers en klanten, alleen in het geval van een nieuwe prospect. In dit geval zullen we u informeren.

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: gdpr@dm-s.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De categorieën ontvangers worden vermeld in de volledige versie van het privacybeleid.

DM&S kan uw persoonlijke gegevens ook delen met:

 • derden, indien wettelijk vereist.
 • leverancier(s) aangeworven of gecontracteerd door DM&S die diensten verlenen aan DM&S, maar in dit geval alleen voor zover noodzakelijk zodanig dat deze leverancier(s) hun diensten aan DM&S kunnen leveren.
 1. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u in het land waar u woont, kunt vinden. (voor meer informatie, zie: https://goo.gl/1eWt1V).

 1. HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, zoals updates van onze producten, om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of om u uit te nodigen voor evenementen die worden georganiseerd door DM&S.

Met uw toestemming zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere artikelen aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr@dm-s.be.

 1. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze artikelen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarige kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via gdpr@dm-s.be.

 1. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden moeten wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Site. De datum van inwerkingtreding van het charter staat op de voorkant van dit document.

 1. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming.

_____________________________________________________

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website op de best mogelijke manier te laten verlopen. Indien u verder blijft surfen op onze website, aanvaard u het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de verschillende types van cookies, kan u onze cookiepolicy lezen. Meer informatie over de (de)activatie van cookies kan u bovendien terugvinden in de rubriek “help” van uw browser of op aboutcookies.org. Lees meer
Ok